PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

27 finał WOŚP w Nowogardzie
W niedzielę, 13 stycznia br., po raz 27 odbył się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W całym kraju zbierając środki na zakup specjalistycznego sprzętu dla szpitali dziecięcych, pracowały sztaby wolontariuszy i obywały się aukcje internetowe i licytacje. Włodarz Nowogardu Robert Czapla przeznaczył na aukcję dzień w FOTELU BURMISTRZA. W Nowogardzie kwestowało 49 wolontariuszy.

W Finale tegorocznej zbiórki, wzięli udział mieszkańcy gminy, organizatorzy, przedstawiciele firm, instytucji, organizacji pozarządowych a także radni. Licytacje prowadzone przez wolontariuszy trwały od godziny 16.00 w NDK.
27 Finał WOŚP w Nowogardzie zakończył się tradycyjnym Światełkiem do Nieba na placu przed ratuszem.W ubiegłym roku zebrano 44.634 złotych.

W 27 Finale WOŚP w Nowogardzie, zebrano rekordową kwotę 51.000 zł. (BS, fot. BS)