opWe wtorek, 19 marca br. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Burmistrz Robert Czapla, w obecności członków Komisji Konkursowej podpisał zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych z Gminy Nowogard. Przypomnijmy: organizacje pozarządowe, których w Gminie Nowogard jest 50, mogły składać wnioski o przyznanie dofinansowania do 25 lutego br. w 8 konkursach, z zakresu: Kultury fizycznej i sportu, Zajęć dla dzieci i młodzieży, Rozwoju wsi, Ochrony zdrowia, Opieki społecznej, Ochrony środowiska, Wsparcia Emerytów i Rencistów oraz Wspierania Inicjatyw Społecznych.
Kwota przeznaczona na realizację wymienionych zadań była wyższa o 36.800 zł niż w ubiegłym roku i wynosiła 650.000 zł. Jak podkreślał burmistrz Robert Czapla, gmina czyni starania, aby co roku zwiększać środki na zadania, które realizują organizacje pozarządowe, bowiem docelowo korzyść odnoszą mieszkańcy gminy, do których kierowane są poszczególne projekty.
W ramach ogłoszonych konkursów wpłynęło 38 ofert od organizacji pozarządowych. Komisja Konkursowa w składzie: Jarosław Soborski – przewodniczący, Szymon Pilipczuk – zastępca przewodniczącego, Urszula Berezowska – sekretarz, Marta Wilczańska – członek, Mieczysław Cedro – członek, Tadeusz Hołubowski – członek i Cezary Komisarz – członek, oceniła oferty dotyczące konkursów. Na posiedzeniach w dniu 5, 7 i 11 marca br., po rozpatrzeniu ofert pod względem formalnym i merytorycznym, Komisja Konkursowa sporządziła sprawozdanie z podaniem propozycji kwot dotacji dla poszczególnych organizacji pozarządowych, które przedstawiła burmistrzowi. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla przychylił się do propozycji Komisji i zaakceptował kwoty dotacji bez zmian. 

Poniżej prezentujamy zestawienie organizacji pozarządowych wraz z kwotami przyznanego dofinansowania w poszczególnych kategoriach zadań: wspierania inicjatyw społecznych i koordynowania pracy organizacji pozarządowych na terenie Gminy Nowogard: Nowogardzkie Forum organizacji Pozarządowych - (kwota przeznaczona: 40.000 zł)

W zakresie zadania: ,,Działalność w zakresie organizowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowogard” (kwota przeznaczona: 445 000 zł): 1) Uczniowski Klub Sportowy “Jedyneczka” – 6.000 zł, 2) Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Nowogardzie – 45.000 zł, 3) LOK KSS “Tarcza Goleniów” Sekcja Strzelecka w Nowogardzie – 10.000 zł, 4) Ludowy Kolarski Klub Sportowy “Chrabąszcze” Nowogard – 45.000 zł, 5) Klub Motorowy “CISY” Nowogard – 42.000 zł, 6) Klub Motorowy “CISY” Nowogard – 18.000 zł, 7) Stowarzyszenie Klub Żeglarski “KNAGA” – 10.000 zł, 8) Ludowy Klub Sportowy “POMORZANIN” Nowogard – 221.000 zł, 9) VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin – 20.000 zł, 10) Klub Sportowy “Śnieżne Pantery” – 1.000 zł, 11) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Nowogardzki Klub Tańca Sportowego FLESZ – 16.000 zł, 12) Stowarzyszenie Strzeleckie Pierwsza Nowogardzka Grupa Strzelecka – 1.000 zł, 13) Stowarzyszenie Sportów Walki BERSEKER'S TEAM NOWOGARD – 4.000 zł, 14) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy “SIATKARZ” w Nowogardzie – 6.000 zł.

W zakresie zadania: “Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” (kwota przeznaczona: 45.000 zł): 1) Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi “Lila-Róż” w Nowogardzie – 13.000 zł, 2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard – 20.000 zł, 3) Stowarzyszenie “Jutrzenka” – 2.000 zł.

W zakresie zadania: „Działalność w zakresie opieki społecznej na terenie Gminy Nowogard” (kwota przeznaczona: 60.000 zł): 1) Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Goleniowie – 2.500 zł, 2) Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie – 15.000 zł, 3) Polski Komitet Pomocy Społecznej – 17.500 zł, 4) Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych “Serduszko” – 10.000 zł, 5) Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej – 15.000 zł.

W zakresie zadania "Działalność w zakresie organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów na terenie Gminy Nowogard: (kwota przeznaczona: 20.000 zł): 1) CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – 1.000 zł, 2) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie – 12.000 zł, 3) Stowarzyszenie Kultywowania Rękodzieła i Tradycji Ludowych „Na poddaszu” w Nowogardzie – 1.000 zł.

W zakresie zadania "Działalność w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na terenie Gminy Nowogard": (kwota przeznaczona: 23.000 zł): 1) CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – 1.400 zł, 2) Stowarzyszenie Klub Żeglarski KNAGA – 5.700 zł.

W zakresie zadania: "Działalność w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nowogard": (kwota przeznaczona: 9.000 zł): 1) CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – 1.400 zł, 2) Stowarzyszenie Klub Żeglarski KNAGA – 3.000 zł, 3) Stowarzyszenie “Jutrzenka” – 3.600 zł, 4) Koło Gospodyń Wiejskich “Wojcieszanki” - 0,00 zł.

W zakresie zadania "Działalność w zakresie rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kultury w społeczności wiejskiej na terenie Gminy Nowogard": (kwota przeznaczona: 8.000 zł): 1) CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – 1.600 zł,2) Stowarzyszenie mieszkańców Dąbrowy – “Dąb” – 1.700 zł,3) Stowarzyszenie “Jutrzenka” – 4.700 zł. (BS)

Protokół Komisji Konkursowej z 11 marca 2019 - http://bip.nowogard.pl/unzip/10373.dhtml
Protokół Komisji Konkursowej z 7 marca 2019 - http://bip.nowogard.pl/unzip/10372.dhtml
Protokół Komisji Konkursowej z 5 marca 2019 - http://bip.nowogard.pl/unzip/10371.dhtml