filmowe poranki

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert  na zadanie pn. " Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie Etap I"

Termin składania ofert upływa 29.04.2019 r. o godz. 12:00. szczegółowe informacje dostępne pod adresem: http://bip.nowogard.pl/unzip/10480.dhtml