filmowe poranki

 images/2019/04/16_Topolowa/
W trosce o mieszkańców, ze środków gminy remontowane są w Nowogardzie drogi gminne i powiatowe, jak choćby odcinki ulic: Żeromskiego, 15 Lutego, Rzeszowskiego, 5 Marca oraz część Zamkowej czy Wiejskiej. W poniedziałek, 15 kwietnia br. burmistrz Robert Czapla złożył wniosek do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie projektu przebudowy ulicy Topolowej.
Przypomnijmy, że koncepcję jej przebudowy omawiano z mieszkańcami wiosną zeszłego roku. Wtedy, razem z projektantami zdecydowano o rozmieszczeniu 11 lamp ledowych, które zamontowano pod koniec 2018 roku. Teraz, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami burmistrza Roberta Czapli, mieszkańcy Topolowej mogą spodziewać się przebudowy ulicy oraz jej odwodnienia.

Droga na Topolowej, to aktualnie 400 metrów płyt ażurowych typu „jomb” i tłucznia kamiennego. Stan nawierzchni oraz brak chodnika jest trudnieniem nie tylko dla mieszkańców ale i pojazdów. Na ulicy Topolowej jako drodze wewnętrznej, odbywa się aktualnie ruch dwukierunkowy. Sąsiadujące z Topolową: Armii Krajowej i ulica Teodora Roosevelta mają chodnik i nawierzchnię w dobrym stanie.

Inwestycja na Topolowej, o której dofinansowanie zabiega burmistrz ma polegać na przebudowie ulicy w tzw. „ciąg pieszo-jezdny” o szerokości od 3 do 5 metrów wykonany z nawierzchni z kostki betonowej. Wybudowane zostaną też z kostki brukowej wjazdy i dojścia do posesji oraz odwodnienie ulicy.

Burmistrz wnioskuje o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 861.238,97 złotych. Gmina Nowogard przeznaczy na to zadanie z własnych środków ponad 226 tysięcy złotych. (BS)