2020 03 11 baner

Zakładamy Kwietne Łąki{nomultithumb}

okwWybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2019 roku, zostały zarządzone na 26 maja. Zgodnie z Postanowieniem nr 96/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 1 kwietnia 2019 roku, ulega zmianie dotychczasowy adres Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4, która miała swoją siedzibę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Batalionów Chłopskich 3, 72-200 Nowogard.
Zgodnie z ww. Postanowieniem siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4, mieścić się będzie w Ośrodku Pomocy Społecznej (OPS) przy ul. 3 Maja 6 ,72-200 Nowogard.