grabinW piątek, 24 maja br. przeprowadzono wybory sołeckie w Grabinie. Ze strony urzędu przebieg wyborów nadzorowali Edyta Dobrowolska i Patryk Cedro z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa. Uprawnionych do głosowania w Grabinie jest 130 osób. W skład Komisji skrutacyjnej weszli: Anna Żagoń, Aneta Salomon, Rąpała Marcin.

W głosowaniu nad wyborem Sołtysa wzięło udział 41 osób. Zgłoszono 2 kandydatury: Agnieszki Paradowskiej i Edwarda Klausa. Oddano 39 głosów ważnych i 2 nieważne. Dotychczasowa Sołtys – Agnieszka Paradowska, zdobyła 38 głosów i nadal będzie reperezentować sołectwo Grabin.

Nad wyborem Rady Sołeckiej głosowało 41 osób. Oddano 41 głosów ważnych. Do Rady Sołeckiej wybrani zostali: Stanisław Rąpała (40 głosów), Jadwiga Grzelak (37 głosów), Beata Śmieciuch (35 głosów). (BS)