Image020W sołectwach Wyszomierz, Trzechel, Sikorki, Łęgno i Słajsino, w minionych dniach, mieszkańcy dokonali wyboru Sołtysów oraz składy Rad Sołeckich. Ze strony urzędu przebieg wyborów w tych sołectwach nadzorowali: burmistrz Robert Czapla oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.

We wszystkich spotkaniach wyborczych była wystarczająca ilość mieszkańców, aby ważnie wybrać swoich przedstawicieli. W Wyszomierzu zgłoszono dwóch kandydatów na sołtysa – Andrzeja Kanię, które wcześniej deklarował, że na sołtysa startował więcej nie będzie oraz Annę Gołdyn. Za kandydatami oddano ważnie 84 głosy. Oboje kandydatów zostało nagrodzonych brawami przez mieszkańców.

W Słajsinie 67 mieszkańcy oddawali swe głosy na jednego z dwóch zgłoszonych kandydatów: Sebastiana Żywicę oraz Marcina Ołubca.

I tak, w wyniku oddanych głosów, sołtysami poszczególnych sołectw zostali wybrani: Wyszomierz – Andrzej Kania, Trzechel - Krzysztof Felisiak, Sikorki - Donata Maciejczak, Łęgno - Andrzej Buczek, Słajsino – Marcin Ołubiec.

Ponadto w Wyszomierzu Radę Sołecką tworzą: Piotr Michalski, Andżelika Krawczyk, Aneta Nowak, Renata Ołdak, Stanisława Zielińska, zaś w Słajsinie: Monika Szweda, Katarzyna Olczak, Karol Idziak, Adam Sadło i Krzysztof Frątczak.

2019/30_Kolejni_soltysi/Slajsino
 
 
2019/30_Kolejni_soltysi/Wyszomierz
Słajsino   Wyszomierz
 Legno  Trzechel
Łęgno  Trzechel 
2019/30_Kolejni_soltysi/Sikorki
 
Sikorki  

Nowo wybranym sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich życzymy owocnej współpracy na rzecz swych społeczności. (ps)