images/2019/05/29_Orzechowo/
W środę, 29 maja br. w Orzechowie odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. W pierwszej części spotkania mieszkańcy wypowiedzieli się w anonimowych ankietach czy są za tym, aby kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwała 5 lat od dnia wyboru. “Za” głosowało 19 osób, 13 było na “nie”. Jedna osoba nie miała zdania w tej sprawie. Nad formalnym i prawnym przebiegiem wyborów czuwali: Zastępca Burmistrza Krzysztof Kolibski i Aleksandra Lewińska z Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Dotychczasowy Sołtys Orzechowa, Marian Białczak odczytał podsumowanie swojej pracy z kilku kadencji i podziękował Zastępcy Burmistrza za współpracę.

Niestety, zdarzył się przykry incydent: jeden z uczestników zakłócił przebieg spotkania, wykrzykując niekulturalnie do prowadzącego wybory Zastępcy Burmistrza. Sytuacja zdziwiła tym bardziej, że wspomnianą osobą był jeden ze strażaków miejscowej OSP. Wśród licznie zgormadzonych mieszkańców i przedstawicieli urzędu wykazał się on niską kulturą osobistą, co niestety rzutuje złym światłem na jednostkę OSP w Orzechowie.

 Po dokonaniu wyboru Komisji Skrutacyjnej, w składzie: Krystyna Piszczek, Lilianna Kamieniak, Justyna Śluz – przystąpiono do procedury wyboru Sołtysa. Liczba osób uprawnionych do głosowania w Orzechowie, to 116 osób. Zgłoszono jedną kandydaturę na Sołtysa: Patrycji Zelmanowskiej. Wydano 35 kart do głosowania. Oddano 33 głosy ważne, 2 głosy nieważne. Tym samym pani Patrycja Zelmanowska została nowym Sołtysem Orzechowa. Swój wybór mieszkańcy nagrodzili brawami.

 W głosowaniu do Rady Sołeckiej wydano 35 kart do głosowania. Oddano 35 głosów ważnych. Do Rady Sołeckiej weszły następujące osoby: Arkadiusz Ciechanowski (głosów 31), Leokadia Białczak (głosów 30), Andrzej Kamieniak (głosów 29), Marcin Kraszewski (głosów 19). (BS, fot. BS)