2020 03 11 baner

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabowie zatrudni:

 1. Nauczyciela historii w wymiarze 7 godzin tygodniowo,
 2. Nauczyciela języka niemieckiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo,
 3. Nauczyciela techniki w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
 4. Nauczyciela fizyki w wymiarze 4 godzin tygodniowo,
 5. Nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w wymiarze 1 godziny tygodniowo,
 6. Nauczyciela logopedy w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
 7. Nauczyciela doradcy zawodowego w wymiarze 0,52 tygodniowo,
 8. Nauczyciela bibliotekarza w wymiarze 5 godzin tygodniowo.

Okres zatrudnienia od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2020r.

WYMAGANIA:

 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 1 sierpnia 2017r.),
 • Podanie,
 • CV,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Oświadczenie o niekaralności.


Mile widziani są kandydaci, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu.
Oferty pracy z dokumentacją należy składać w terminie do dnia 10 lipca 2019 r. – godz. 12.00 do Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół – ZEAS, ul. 3 – go Maja 6, 72-200 Nowogard z dopiskiem na kopercie: OFERTA PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻABOWIE.