2020 03 11 baner

 

2019/07/10_Blotno_koncepcja_placu_zabaw
Burmistrz Robert Czapla, w dniu 9 lipca br. (wtorek), o godz. 18.00, spotkał się w świetlicy przy szkole z mieszkańcami Błotna. Celem głównym tegoż spotkania było przedstawienie koncepcji nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Błotnie i ustalenie, jakie elementy mają go stanowić.

Na spotkanie przybyła Pamela Springer z Wydziału Inwestycji i Remontów, która szczegółowo przedstawiła propozycje wyposażenia nowego placu zabaw.

Opcji było wiele, stąd też i opinii samych mieszkańców też było kilka.

Ostatecznie została wybrana ta wersja, która najbardziej przypadła do gustu młodym mieszkańcom Błotna, którzy obecni na boisku szkolnym, jednogłośnie opowiedzieli się za przedstawionymi przez burmistrza propozycjami.

Dalsza część spotkania burmistrza z mieszkańcami dotyczyła już spraw wewnętrznych. (ps)