Rata za alkohol do 30 września 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

 

2019/07/10_Blotno_koncepcja_placu_zabaw
Burmistrz Robert Czapla, w dniu 9 lipca br. (wtorek), o godz. 18.00, spotkał się w świetlicy przy szkole z mieszkańcami Błotna. Celem głównym tegoż spotkania było przedstawienie koncepcji nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Błotnie i ustalenie, jakie elementy mają go stanowić.

Na spotkanie przybyła Pamela Springer z Wydziału Inwestycji i Remontów, która szczegółowo przedstawiła propozycje wyposażenia nowego placu zabaw.

Opcji było wiele, stąd też i opinii samych mieszkańców też było kilka.

Ostatecznie została wybrana ta wersja, która najbardziej przypadła do gustu młodym mieszkańcom Błotna, którzy obecni na boisku szkolnym, jednogłośnie opowiedzieli się za przedstawionymi przez burmistrza propozycjami.

Dalsza część spotkania burmistrza z mieszkańcami dotyczyła już spraw wewnętrznych. (ps)