2020 03 11 baner

Przebudowa liniiBurmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z Enea Operator sp. z o.o. serdecznie zapraszają zainteresowane osoby na spotkania informacyjne dot. przebudowy linii napowietrzenej 110 kV która przebiega przez następujące obręby: obręb 1, 2 i 4 miasta Nowogard oraz obręby Błotno, Bochlin, Dąbrowa Nowogardzka, Grabin, Karsk, Nowe Wyszomierki, Olchowo, Warnkowo i Wyszomierki.

- trasa sieci (mapa)
- ogłoszenie