Rata za alkohol do 30 września 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Przebudowa liniiBurmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z Enea Operator sp. z o.o. serdecznie zapraszają zainteresowane osoby na spotkania informacyjne dot. przebudowy linii napowietrzenej 110 kV która przebiega przez następujące obręby: obręb 1, 2 i 4 miasta Nowogard oraz obręby Błotno, Bochlin, Dąbrowa Nowogardzka, Grabin, Karsk, Nowe Wyszomierki, Olchowo, Warnkowo i Wyszomierki.

- trasa sieci (mapa)
- ogłoszenie