Rata za alkohol do 30 września 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Od ponad ośmiu lat, na polecenie Burmistrza Roberta Czapli, trwa systematyczne porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

alejki nad jeziorem sprzątanie
alejki nad jeziorem sprzątanie

 

 

 

 

Błotno - izolacja fundamentów
Szkoła Podstawowa w Błotnie - izolacja fundamentów
Nowogard - Olchowo obkaszanie rowu przy drodze
Nowogard - Olchowo obkaszanie rowu przy drodze
Teren gminy Nowogard - porządki
Teren gminy Nowogard - porządki
zamkowa koszenie zieleńców gminnych
ul. Zamkowa - koszenie zieleńców gminnych
ZSO remont pomieszczen klasowych
ZSO - remont pomieszczen klasowych