2020 03 11 baner

Zakładamy Kwietne Łąki{nomultithumb}

Zielona
Remont ulicy Zielonej był długo wyczekiwany zarówno dla mieszkańców, jak i rodziców i uczniów Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Zielone Przedszkole przy ulicy Zielonej 11 w Nowogardzie. Dnia 9 października miała miejsce wizytacja zastępcy burmistrza Krzysztofa Kolibskiego oraz radnego Jacka Rafińskiego. Podczas wizytacji sprawdzono postępy prac wykonywanych przez wykonawcę. Jeszcze przed planowaniem inwestycji i przystąpieniem do prac projektowych podczas konsultacji w sprawie inwestycji ustalono, że projekt ulicy będzie miał charakter zarówno użytkowy, jak i edukacyjny. Dzięki zaprojektowanemu przejściu dzieci na co dzień będą mogły uczyć się jak bezpiecznie przechodzić po pasach. Całkowity koszt inwestycji to 320. 852,88 zł brutto Prace wykonuje w ramach przetargu nieograniczonego firma ADN sp. z. o. o. Planowany termin zakończenia prac to 25 października 2019 r. /Marcin Gręda