Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Ulica Topolowa z nową nawierzchnią
Najpierw było oświetlenie, dziś mieszkańcy mogą bezpiecznie i komfortowo dojeżdżać do swoich domów. Wszystko to jest realizacją obietnic, które burmistrz Robert Czapla złożył mieszkańcom w roku 2017.
W piątek, 31 lipca br., burmistrz Robert Czapla, w towarzystwie m.in. radnych: Jacka Rafińskiego, Jerzego Kubickiego, Pameli Springer z Wydziału Inwestycji i Remontów i mieszkańców, dokonał odbioru przebudowanej ulicy Topolowej w Nowogardzie.
Wraz z przebudową jezdni głównej z kostki betonowej zostało wykonane odwodnienie ulicy z systemem kanalizacji deszczowej, rozbiórka istniejących konstrukcji nawierzchni, budowa z kostki betonowej 8 cm wjazdów i dojść do do posesji, budowa zjazdu z płyt JOMB i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej. Przebudowa ulicy Topolowej od ul. T. Roosevelta do Armii Krajowej wykonana została na odcinku o długości 429,24 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej (dł. 296,36 mb, śr. 250 mm – red.), która będzie zbierać wody opadowe z jezdni.
Ulica Topolowa przebiega przez osiedle domów jednorodzinnych. Wczesniej powierzchnia ulicy wykonana była z płyt ażurowych oraz tłucznia kamiennego.
- Wszystko zaczęło się trzy lata temu, kiedy mieszkańcy poprosili mnie, aby ulicy nadać nazwę. Ponieważ nazwy sąsiednich ulic nawiązywały do drzew: Leśna, Brzozowa, Lipowa, nadana została tej ulicy nazwa Topolowa. Następnie posesje przy niej wybudowane otrzymały numerację. W 2018 roku wykonaliśmy też oświetlenie za ponad 59 tys zł. Zapowiedziałem wówczas mieszkańcom, że wyremontuję ich ulicę, i że jako gmina wystąpimy o środki zewnętrzna na remont i odwodnienie ulicy – mówił burmistrz Robert Czapla. I tak się stało. Udało mi się pozyskać kwotę 861 238,97 zł dofinansowania pozyskała ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zaś gmina dołożyła jedynie 220 tys zł. Dziś możemy się wspólnie cieszyć, że ulica Topolowa ma nie tylko nowe lampy, ale również nową nawierzchnię ulicy i jej odwodnienie.


Inwestycje wartą 1.186 526,74 wykonała nowogardzka firma DRO – MOST. Dokumentację projektową sporządziła firma INVESTPOL za kwotę 44.810 zł., zaś nadzór projektorski na kwotę 12.293 zł prowadziła firma Usługi Projektowe i Techniczne NADZÓR.
Przypomnijmy, że 11 nowych lamp ledowych rozświetliło ulicę Topolową 2 października 2018 r.br. Wykonawcą wspomnianego oświetlenia była firma P.U.H. JASTAR, która wykonała projekt, a następnie go zrealizowała. Koszt całkowity tej inwestycji to 59.409 zł.

(ps)