Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2020 08 03 przetargW piątek 31 lipca br. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał przetarg nieograniczony na "Budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie" oraz na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad ww. zadaniem. Przypomnijmy, iż w maju br. złożony został przez zburmistrza wniosek o pozyskanie pieniędzy unijnych na inwestycje. Kiedy tylko okazało się, że inwestycja otrzyma dofinansowanie została opracowana dokumentacja techniczna inwestycji wraz z kosztorysem. I choć całość inwestycji opiewa na kwotę 3.292.624,53 burmistrz Nowogardu Robert Czapla dołoży z budżetu gminy tylko 692.166,53 zł. Tak niska kwota wkładu własnego to efekt starań burmistrza w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na poszczególne inwestycje. Na inwestycje w Słajsinie pieniądze będą pochodziły z trzech źródeł. Pierwszym z nich jest pozyskana dotacja unijna z urzędu marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego w kwocie 1.931,953,00 zł. Kolejnym źródłem jest podpisana dziś umowa z Celowym Związkiem Gmin R-XXI, który do inwestycji dołoży 668.505,00 zł. Umowa jest to efekt dobrej współpracy burmistrza z podmiotami zewnętrznymi działającymi na terenie gminy. Trzecim źródłem jest wkład własny gminy, który dzięki staraniom burmistrza Roberta Czapli jest rekordowo niski. Budowa kanalizacji w Słajsinie jest to kolejna inwestycja, którą burmistrz Robert Czapla realizuje na terenach wiejskich w ramach obietnic wyborczych. Inwestycja to efekt dobrej współpracy sołtysa oraz mieszkańców z burmistrzem
Szczegóły ogłoszenia na "Budowęa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie." Termin składania ofert do dnia 19 sierpnia godz. 09:00.
Szczegóły ogłoszenia na "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn "Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie"."Termin składania ofert do dnia 19 sierpnia godz. 10:00.

Andrzej Sawicki