Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

W piątek, 31 lipca br., burmistrz Robert Czapla, w towarzystwie m.in. radnych: Jacka Rafińskiego, Jerzego Kubickiego, Pameli Springer z Wydziału Inwestycji i Remontów i mieszkańców, dokonał odbioru przebudowanej ulicy Topolowej w Nowogardzie. Zapraszamy do obejrzenia filmu z tego wydarzenia.