Rata za alkohol do 30 września 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości ,,Profit" w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, tel. 91 39 20 891, prowadzi nabór na bezpłatne kursy komputerowe dla osób w wieku od 50 do 64 lat, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nowogard i gmin sąsiednich. Osoby zainteresowane nabyciem umiejętności obsługi komputera na poziomie podstawowym lub rozszerzonym prosimy o pilny kontakt osobisty lub telefoniczny.

Więcej informacji na stronie www.profit.nowogard.pl