2020 03 11 baner

2013 09 20 olchowo 0418 września w Olchowie odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego dokonano podziału funduszu sołeckiego na rok 2014 oraz dyskutowano na tematy związane z funkcjonowaniem wsi.
Na środowe spotkanie przybyło 19 mieszkańców Olchowa oraz zaproszeni goście – burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Ewa Jakubcewicz. Spotkanie, którego głównym tematem był podział funduszu sołeckiego, odbyło się w drugim terminie, ponieważ w pierwszym nie uzyskano wymaganego quorum. Zebranie otworzyła sołtys Olchowa pani Elżbieta Laskowska, która przedstawiła porządek obrad, a następnie poprosiła burmistrza Roberta Czaplę o zabranie głosu.

Burmistrz pogratulował mieszkańcom sołectwa Olchowo, którzy zajęli pierwsze miejsce w konkursie na najładniejszą wieś gminy Nowogard i otrzymali nagrodę 5.000 złotych (tę kwotę mieszkańcy muszą wykorzystać do końca roku), a następnie poinformował przybyłych o bieżących sprawach, które dotyczą gminy Nowogard. W dalszej części spotkania sołtys Olchowa przedstawiła propozycję podziału funduszu sołeckiego, która została jednomyślnie przyjęta na drodze głosowania przez wszystkich obecnych na spotkaniu. Zgodnie z podjętą uchwałą fundusz sołecki na 2014 rok w wysokości 11.560,40 złotych zostanie przeznaczony na:

  • zakup namiotu na imprezy plenerowe,
  • zakup stołów i ławek składanych,
  • zakup podkaszarki spalinowej,
  • zakup narzędzi do prac porządkowych,
  • zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek,
  • dalsze wyposażenie świetlicy,
  • organizację imprez (Dzień Dziecka i mikołajki),
  • opłacenie rachunków za prąd wykorzystany w świetlicy.

Pani sołtys podziękowała burmistrzowi za przydzielenie osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Nowogardzie do uporządkowania terenu nad jeziorem. Środowe spotkanie było dobrą okazją do rozmów na tematy ważne dla miejscowej społeczności. Dyskutowano więc między innymi o: wywózce odpadów wielkogabarytowych, remoncie kościoła, budowie drogi dojazdowej do jeziora, przedłużeniu ścieżki rowerowej oraz budowie placu zabaw w Olchowie.

Katarzyna Kijana

2013.09.20 Olchowo