2020 03 11 baner

logo kapital ludzki 100px logo ue efs 100px 271px

 

2013 09 23 zebrania sp 01Zebrania organizacyjne II etapu projektu unijnego.
W dniach 19-20 września 2013r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie odbyły się spotkania organizacyjne personelu projektu unijnego "Szkoły Nowogardzkiej Gminy na Edukacyjne Wyżyny". Były to spotkania otwierające drugi etap projektu i podsumowujące pracę w pierwszym etapie. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele i pracownicy Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Gminy Nowogard prowadzący zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu oraz kadra kierownicza projektu.


Program spotkania

 1. Przedstawienie raportu ewaluacyjnego z wynikami za rok szkolny 2012/2013 (I etap)
 2. Przypomnienie programu zajęć pozalekcyjno- obowiązkowych projektu.
 3. Sprawy bieżące dotyczące projektu.

Informacje ogólne o projekcie:

 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki- w ramach konkursu , Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 2. Projektodawca : Gmina Nowogard
 3. Tytuł Projektu : „Szkoły Nowogardzkiej Gminy na Edukacyjne Wyżyny"
 4. Numer Projektu : UDA-POKL.09.01.02-32-249/12-00
 5. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -2 637 140,00 zł
 6. Termin realizacji - 01.09.2012r.-31.07.2015r.
 7. Czas realizacji projektu : okres 3 lat
 8. Cel główny projektu: Podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych szkół gminy Nowogard w obszarach wsparcia edukacyjnego przez zastosowanie nowoczesnych technik pracy z uczniem, metod aktywizujących oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce.

I.Podniesienie średniej ocen w latach 2013; 2014; 2015 z przedmiotów kluczowych poprzez udział w zajęciach projektowych
II.Zmotywowanie do nauki i wzrost frekwencji poprzez uatrakcyjnienie zajęć z zastosowaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych
III.Podniesienie poziomu dopasowania dróg zawodowych i edukacyjnych do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz własnych predyspozycji.

Specjalista ds.Promocji i PEFS
Piotr Kazuba

2013.09.23 Zebrania SP