IMG 20210109 155443Sprawa drogi w miejscowości Świerczewo to temat, który od kilku lat porusza sołtys tej miejscowości. I choć sprawa wydaje się prosta bo mieszkańcy remontu chcą to pojawia się problem dotyczący własności drogi. Droga o której mowa jest w całości własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W tym przypadku aby taki remont zrealizować burmistrz Robert Czapla wraz z pracownikami wydziału Geodezji Nieruchomości i Rolnictwa podjął działania mające na celu przejęcie tej drogi w zasoby gminy.

Dla nas jest to bardzo dobra wiadomość, cieszymy się że burmistrz pamięta o nas i szuka sposobu na remont tej drogi. Dotychczasowa współpraca z burmistrzem układa się bardzo dobrze za co serdecznie burmistrzowi Robertowi Czapli Dziękujemy – mówi sołtys sołectwa Świerczewo Urszula Armata

Wniosek złożony do KOWR jest działaniem innowacyjnym pozwala na przejęcie nieruchomości i zarazem pozyskanie dofinansowania do 80 % kosztów remontu tej drogi. W tym przypadku to kwota bliska 500 tys zł. Udział własny gminy to zalewie 20 % całkowitych kosztów inwestycji. Z pewnością jest to kolejna ścieżka do pozyskania pieniędzy zewnętrznych dzięki którym będzie można wykonać tę inwestycję. W ramach zadania planowane jest przebudować drogę będącą we władaniu KOWR o nr 97/8 w miejscowości Świerczewo. Długość projektowanego odcinka drogi wynosi 220 metrów bieżących (powierzchnia projektowanej nawierzchni 1165 m²). Projektowana inwestycja przewiduje remont nawierzchni drogi wiejskiej osiedlowej częściowo pokrytej frezem bitumicznym i kruszywem łamanym. Wnioskowana droga jest drogą wewnętrzna, dojazdowa dla mieszkańców wsi popegeerowskiej Świerczewo. Przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni z mieszkanki mineralno-asfaltowej. Konieczne jest wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego Jezdnia obramowana zostanie krawężnikami betonowymi. Odprowadzanie wód opadowych zaplanowane będzie odpowiednio do wysokości krawężników istniejących nawierzchni. Nawierzchnia nowo projektowanej drogi będzie połączona poprzez mieszkanki mineralno-asfaltowe z drogą powiatową o tej samej nawierzchni.

Marcin Gręda