Mostek Boguszyce
Burmistrz Robert Czapla dokonał oficjalnego odbioru inwestycji pn. „Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce”. W odbiorze uczestniczyli również zastępca burmistrza Bogdan Jaroszewicz, radni Jerzy Kubicki oraz Jacek Jankowski. Przy tak dużej inwestycji inwestycji nie mogło zabraknąć również sołtysa Boguszyc Pani Moniki Perek oraz kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Jolanty Tomczewskiej. Podczas odbioru burmistrz i obecne na miejscu osoby sprawdzały jak wygląda ostatecznie inwestycja zrealizowana za kwotę ponad 129tys. zł.

Remont ten podyktowany był znacznym uszkodzeniem znajdującego się na rzece Gardomince przepustu wodnego na co dzień używanego przez mieszkańców sołectwa Boguszyce i dwie rodziny, których budynki znajdowały się po drugiej stronie rzeczki.

Jak powiedział burmistrz Robert Czapla podczas odbioru - "Wykonanie tego zadania to była sprawa priorytetowa jednak aby w pełni problem rozwiązać tu nie wystarczyły zwykłe remonty doraźne, które po kilku miesiącach dawały by taki sam efekt. Przepust wymagał gruntownego remontu przez co naprawa wydłużyła się w czasie".

Pierwsze postępowanie przetargowe zostało ogłoszone 26 marca br. Ostatecznie wpłynęły 4 oferty przekraczające ilość zabezpieczonych funduszy na ten cel. Taka sama sytuacja miała miejsce 12 maja maja tego roku. Złożone 3 oferty ponownie przekraczały możliwości finansowe. Ostatecznie mając na uwadze dobro mieszkańców którzy borykali się z trudnościami komunikacyjnymi podpisano porozumienie z firmą Rock Capital Spółka Z.o.o. która wykonała rozbiórkę pozostałości po istniejącym przepuście i wykonanie nowego przepustu wraz z przywróceniem do stanu poprzedniego drogi wewnętrznej zgodnie z projektem. W miesiącu lipcu ostatecznie podpisano umowę na dostawę materiałów budowlanych z firmą Kaman, które gmina zakupiła i dzięki temu prace ruszyły pełną parą w miesiącu sierpniu. Całą naprawę mostu zakończono w miesiącu wrześniu. Prace wykonane na tym przepuście pozwolą zapomnieć o problemie na długie lata.

Teraz kiedy inwestycja została odebrana mieszkańcy mają do dyspozycji piękny nowy przepust zabezpieczony barierkami z utwardzoną nawierzchnią.