Od ponad dziesięciu lat, na polecenie Burmistrza Roberta Czapli, trwa systematyczne porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie porządkowano:

alejki pod murami
alejki pod murami

 

 

 

 

 

teren przy garażach na ul. Gen. Bema
teren przy garażach na ul. Gen. Bema

 

 

 

 

 

przystanki
przystanki

 

 

 

 

 

skarpę i chodnik przy ul. 3 Maja
skarpę i chodnik przy ul. 3 Maja

 

 

 

 

 

ścieżkę rowerową
ścieżkę rowerową

 

 

 

 

 

zieleńce i parkingi przy ul. Gen. Bema
zieleńce i parkingi przy ul. Gen. Bema

 

 

 

 

 

zieleńce przy Ośrodku Pomocy Społecznej
zieleńce przy Ośrodku Pomocy Społecznej