Działka nr 62/5 na sprzedaż - Nowogard

Działka nr 62/5 na sprzedaż - Nowogard
Działka o numerze ewidencyjnym 62/5 o pow. 755 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 5 m.Nowogard przy ul.A.Mickiewicza, ul.Nadtorowej.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard - zabudowa istniejąca wielofunkcyjna z dominacją mieszkaniowej.

Działka nr 37 na sprzedaż - Nowogard

Działka nr 37 na sprzedaż - Nowogard
Działka niezabudowana o numerze ewidencyjnym 37 o pow. 249 m2, położona w obrębie nr 5 m. Nowogard.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard - zabudowa istniejąca wielofunkcyjna z dominacją mieszkaniowej.

Działki nr 124/4 i 157/40 na sprzedaż - Nowogard

działki nr 124/4 i 157/40 na sprzedaż  - Nowogard
Nieruchomość składająca się z działek niezabudowanych o nr ewidencyjnych 124/4 i 157/40 o łącznej pow. 442 m2, położona w obrębie nr 4 m. Nowogard przy ul. Ogrodowej 22.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard:
- działka nr 124/4 - znajduje się w obszarze istniejącej zabudowy wielofunkcyjnej z dominacją mieszkaniowej;
- działka nr 157/40 - tereny przeznaczone pod uprawy polowe, łąki i pastwiska.

link do geoportalu

Więcej informacji nt. działki na sprzedaż: Wydzial GNGR Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nwoogard, Edyta Dobrowolska tel. 91 39 26 225.