Kampania "Sprzątnij po swoim psie - wchodzę w to"
W piątek 18.03.2016 r. pracownicy Urzędu Miejskiego wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 i opiekunem Romualdą Rucińską prowadzili na terenie naszego miasta kampanię „Sprzątnij po swoim psie”.
Kampanię prowadzono na alejach spacerowych wzdłuż jeziora. Za pomocą odpowiednich szablonów i farb malowano hasła propagujące uprzątanie nieczystości po swoich pupilach, rozdawano ulotki i informowano o zagrożeniach jakie za sobą niosą pozostawione psie nieczystości, a także jak wiele traci na uroku estetyka alejek i skwerów dla spacerowiczów.
Mieszkańcy chętnie popierają sposób prowadzenia kampanii częstokroć przyłączając się do niej.
W najbliższym czasie i miejmy nadzieję przy słonecznej i wiosennej pogodzie kampania będzie prowadzona z udziałem uczniów pozostałych szkół naszego miasta.

Monika Kukiełka
wydział GKMiOŚ