PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Kampania "Sprzątnij po swoim psie - wchodzę w to"
W piątek 18.03.2016 r. pracownicy Urzędu Miejskiego wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 i opiekunem Romualdą Rucińską prowadzili na terenie naszego miasta kampanię „Sprzątnij po swoim psie”.
Kampanię prowadzono na alejach spacerowych wzdłuż jeziora. Za pomocą odpowiednich szablonów i farb malowano hasła propagujące uprzątanie nieczystości po swoich pupilach, rozdawano ulotki i informowano o zagrożeniach jakie za sobą niosą pozostawione psie nieczystości, a także jak wiele traci na uroku estetyka alejek i skwerów dla spacerowiczów.
Mieszkańcy chętnie popierają sposób prowadzenia kampanii częstokroć przyłączając się do niej.
W najbliższym czasie i miejmy nadzieję przy słonecznej i wiosennej pogodzie kampania będzie prowadzona z udziałem uczniów pozostałych szkół naszego miasta.

Monika Kukiełka
wydział GKMiOŚ