DSCN7499Dzień 24 maja 2013 roku zapisze się w historii miasta - w tym dniu burmistrz Robert Czapla i dyrektor szpitala Kazimierz Lembas dokonali uroczystego otwarcia nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego.
Świadkami tego aktu było wielu znakomitych gości - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Dróżdż, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Jerzy Kotlęga, Zastępca Dyrektora NFZ Tomasz Żukowski, przedstawiciel wykonawcy Spółki SKANSKa, Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski, Wicestarosta Tomasz Kulinicz, Burmistrz Maszewa Jadwiga Ferensztajn, Wójt Osiny Krzysztof Szwedo.

Była liczna grupa aktualnych i byłych nowogardzkich radnych, członkowie Rady Szpitala, przedsiębiorcy, członkowie organizacji pozarządowych, liczna grupa dziennikarzy (TV, radio i gazety).
Po okolicznościowych przemówieniach przecięto wstęgę i rozpoczęto zwiedzanie obiektu.

Należy podkreślić, że Gmina Nowogard jest jedną z trzech gmin, które prowadzą szpitale. Jest to największa inwestycja w dziejach miasta opiewająca na niemal 20 milionów złotych. Historia budowy szpitala to ponad 20 lat - w 1988 roku przewidziano budowę nowej izby przyjęć i oddziału internistycznego. W 1993 roku podjęto decyzję o dalszej przebudowie i przeprojektowano częściowo zrealizowany plan. W 1996 roku rozpoczęto kolejny etap budowy i realizowano go przez 2 lata. W 1998 roku ze względu na brak środków oraz przekształcenia własnościowe Zakładów Opieki Zdrowotnej inwestycję przerwano. Obiekt w stanie surowym stał nieużytkowany przez 23 lata.

17 lutego 2011 roku burmistrz Robert Czapla ogłosił przetarg na rozbudowę szpitala i wyłoniono wykonawcę.
W dniu 13 czerwca 2011 roku wmurowano uroczyście akt erekcyjny i na plac budowy weszli pracownicy firmy SKANSKA Spółka Akcyjna. Inwestycja pod nadzorem Inżyniera Kontraktu (Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A ze Szczecina) prowadzona była zgodnie z warunkami kontraktu i zakończono ją w kwietniu 2013 roku.

Co kryją pięknie wymalowane ściany?
W piwnicach pomieszczenia przeznaczono na szatnię, sterylizację oraz urządzenia techniczne.
Na parterze nowego szpitala oddziały anestezjologii i intensywnej terapii.
Na I piętrze będzie oddział chirurgiczny oraz blok operacyjny, na II piętrze oddział noworodkowy i ginekologiczny.
Administracja będzie urzędować na III piętrze.
W użytkowanym obecnie budynku pozostanie izba przyjęć, gabinety diagnostyczne i pracownia endoskopowa.
Łączne koszty tej rozbudowy opiewają na 19 766 986, 54 złotych.
Kadra szpitalna 210 pracowników spełniających wymogi Komisji Europejskiej i Ministerstwa Zdrowia.

tekst i foto Lesław M. Marek

2013.05.27 Otwarcie szpitala