PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Film z 24 maja 2013 roku w którym to burmistrz Robert Czapla i dyrektor szpitala Kazimierz Lembas dokonali uroczystego otwarcia nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego.