Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard,

W związku z Państwa licznymi prośbami o wydłużenie czasu pracy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, przychylamy się do Państwa potrzeb, serdecznie zapraszamy w dniu 19 grudnia 2018 r. (środa) Urząd będzie czynny w godzinach od 07:30 do 17:30.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek-wigilia) Urząd Miejski w Nowogardzie będzie nieczynny.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Lokalny Plan Rewitalizacji

Gmina Nowogard przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Jest to jeden z ważniejszych dokumentów w kontekście obecnego okresu programowania UE. Jest również warunkiem umożliwiającym aplikowanie o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopolskiego na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do udziału w najbliższym spotkaniu poświęconym rewitalizacji. Podczas warsztatu omówimy założenia rewitalizacji, przedstawimy wyniki prac nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się 17 października 2017 roku o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Nowogard pl. Wolności 1 (sala sesyjna), po spotkaniu zapraszamy na Spacer Studyjny po wyznaczonym fragmencie obszaru rewitalizacji, gdzie wspólnie przeanalizujemy problemy obszaru i zastanowimy się na możliwymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi.

Liczymy na Państwa przybycie oraz aktywny udział w warsztatach i spacerze.

Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu