WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 7 grudnia 2013r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:- badanie mammograficzne- wynik badania oraz konsultacja lekarska.
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny SzpitalRejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.30 tel. 91 3921356 wew.122, oraz u Lidii Bogus tel. 505393636
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus