Rata za alkohol do 31 maja 2017

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 r.  II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń

2012 r.

Biznes i gospodarka:

 • Bielida Antoni


Biznes i gospodarka:

 • Smolira Jan


Działalność społeczna:

 • Nawrocki Zygmunt


Specjalny Laur Cisowy:

 • Durska Ewa

2011 r.

Biznes i gospodarka:

 • Cedro Leszek


Działalność społeczna:

 • Kubiak Mikołaj
 • Siwy Marian


Specjalny Laur Cisowy:

 • Dudzik Jerzy

2010 r.

Działalność społeczna:

 • Zaremba Mateusz


Specjalny Laur Cisowy:

 • Folmer Heiltje i Cornelius

2009 r.

Oświata:

 • II Liceum Ogólnokształcące


Sport:

 • Sawicki Henryk
 • Jemilianowicz Sebastian i Bartosz


Działalność społeczna:

 • Zieleśkiewicz Zenon
 • Paszkiewicz Edward


Opieka zdrowotna i społeczna:

 • Bogus Lidia


Gospodarka:

 • Olejnik Dariusz
 • Szulejko Dariusz


Specjalny Laur Cisowy:

 • Kowalczyk Marek

2007 r.

Ochrona środowiska:

 • Kucal Sławomir

Działalność społeczna:

 • Komisarz Cezary
 • Łukjaniuk Kazimierz

Kultura:

 • Pilarz Zofia

Gospodarka:

 • Korszeń Zdzisław
 • Osajda Stanisław

Specjalny Laur Cisowy:

 • Lisaweta von Zitzewitz