Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie - BIP

  1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 23 października 2017 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 9:00.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160 zł (sto sześćdziesiąt  złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży najpóźniej do dnia 20 października 2017

Sprzedaż działki nr 327/11 o pow. 479 m2 w Nowogardzie

Sprzedaż działki nr 327/11 o pow. 479 m2 w Nowogardzie
Burmistrz Nowogardu Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewidencyjnym 327/11 o pow. 479 m2 (symbol użytku gruntowego – Bp), położona w obrębie nr 3 m. Nowogard. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1O/00027053/0 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

szczegóły na stronie bip.nowogard.pl