PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

W dniach 17-23 maja 2014 r odbędzie się Jubileuszowa XX edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 2014. W tych dniach odbędzie się również Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich. W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu na terenie Gminy Nowogard odbędą się następujące inicjatywy sportowo-rekreacyjne:
  • Szkolna Akcja Sportowa SP-2 " Ćwiczyć każdy może-jeden lepiej, drugi gorzej" - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowogardzie - 22.05.2014r. w godzinach 9:50-10:50,
  • Aeorbik dla całej szkoły -Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie 22 maja godzin 9:55 do 10:55,
  • Rajd rowerowy dookoła jeziora, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie, 23 maja godz. 9:00 do 10:00;
  • Marszobieg terenowy dla klas IV-VI, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie, 20.05.2014;
  • Aerobic dla klas I-VI, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie, 22.05.2014;
  • Gry i zabawy ruchowe dla klas I-III, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie, 23.05.2014;
  • Termin - 23.05.2014 r.
  • "Mini - spartakiada lekkoatletyczna"(pchnięcie kulą, skok w dal, biegi na krótkich dystansach), miejsce - plaża miejska, Gimnazjum Nr 1 w Nowogardzie, 23.05.2014 r.;
  • "Siatkówka Plażowa", miejsce - plaża miejska, Gimnazjum Nr 1 w Nowogardzie, 23.05.2014 r.;
 
Więcej informacji udziela inspektor ds. sportu Szymon Pilipczuk pod numerem tel. 723 901 908.

Poniżej prezentujemy sprawozdanie