PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

W miniony poniedziałek po raz kolejny pracownicy wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska prowadzili na terenie naszego miasta kampanię „Sprzątnij po swoim psie”. W akcji uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z opiekunem Panią Romualdą Rucińską. Tym razem kampanię prowadzono na alejach spacerowych wzdłuż jeziora, wręczając ulotki informacyjne oraz jednorazowe zestawy higieniczne do uprzątania psich nieczystości.

Trwa kampania - Sprzątnij po swoim psie
więcej zdjęć...

Mieszkańców informowano również, że psie nieczystości stanowią zagrożenie epidemiologiczne - szczególnie groźne dla dzieci (np. pasożytami przewodu pokarmowego lub bakteriami chorobotwórczymi) a także zanieczyszczenia środowiska (poprzez system kanalizacji deszczowej wpływają do jezior, rzek i strumieni) a zanieczyszczone chodniki, alejki i skwery wyglądają nieestetycznie i zniechęcają do spacerów. Należy zauważyć, że mieszkańcy popierają sposób prowadzenia kampanii i chętnie przyjmują zestawy higieniczne.

W najbliższy poniedziałek (3 czerwca) kampania prowadzona będzie przy udziale uczniów Gimnazjum nr 1 na terenie osiedla Wiejska.

Joanna Krępa
z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ