Funkcja Imię i Nazwisko nr telefonu
Burmistrz Robert Czapla 91 39 26 200
z-ca burmistrza Krzysztof Kolibski 91 39 26 201
     
Wydział Kancelarii (K)
Sekretarz Agnieszka Biegańska-Sawicka 91 39 26 200
Kadrowa Dagmara Piasecka 91 39 26 204
Sekretarka Paulina Golacik 91 39 26 200
91 39 26 201
     
Biuro Informatyki i Informacji (BIiI)
Informatyk Tomasz Zadróżny 91 39 26 208
Informatyk Andrzej Sawicki 91 39 26 208
Redaktor Piotr Suchy 91 39 27 240
Redaktor Anna Narkiewicz 91 39 27 240
     
Biuro Rady (BR)
Inspektor Leokadia Grzech 91 39 26 210
Inspektor Helena Młynek 91 39 26 210
     
Biuro Obsługi Interesanta (BOI)
Inspektor Iwona Tomkowicz 91 39 26 214
Inspektor Zdzisław Kułakowski 91 39 26 214
     
Wydział Finansowo-Budżetowy (FB)
Skarbnik Marcin Marchewka 91 39 26 200
Gł. księgowa Ewa Fedeńczak 91 39 26 223
referent Joanna Chojarska 91 39 26 224
referent Anna Kucharska 91 39 26 224
referent Dorota Burzyńska 91 39 26 222
inspektor Joanna Kazańska 91 39 26 222
     
Biuro Podatków i Opłat
Kierownik Eliza Kałmuk 91 39 26 217
Inspektor Teresa Krugła 91 39 26 217
Inspektor Arleta Bartczak 91 39 26 220
referent Monika Wochna 91 39 26 220
podinspektor Monika Beśka 91 39 26 217
     
Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich (SSiO)
Kierownik - meldunki
Elżbieta Laskowska 91 39 26 213
inspektor - dowody osobiste Lila Błaszczyk 91 39 26 215
podinspektor - sprawy wojskowe, meldunki Sławomir Rekowski 91 39 26 212
     
specjalista - sprawy obronne, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe Stanisław Pietrzycki 91 39 26 234
Gminne Centrum Reagowania Stanisław Pietrzycki 91 39 26 235
Magazyn SP3 Stanisław Pietrzycki 91 39 26 236
Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego (ABPP)
Kierownik Paweł Krugły 91 39 26 229
mł. referent Piotr Kubiak 91 39 26 228
podinspektor Arleta Pawlik 91 39 26 228
     
Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu (RLFKiS)
Kierownik Jarosław Soborski 91 39 26 293
podinspektor Szymon Pilipczuk 91 39 26 237
specjalista - sprawy rozwoju strefy ekonomicznej Dariusz Szwal 91 39 26 237
Inspektor Wioletta Gałka 91 39 26 233
Inspektor Urszula Berezowska 91 39 26 233
     
Wydział Inwestycji i Remontów (IR)
Kierownik Adam Czernikiewicz 91 39 26 241
Z-ca kierownika Rita Mazurczak 91 39 26 240
inspektor Joanna Miklas 91 39 26 240
referent Marta Karpiel 91 39 26 240
     
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ)
Kierownik Tadeusz Fiejdasz 91 39 26 243
z-ca kierownika GKM Wojciech Szponar 91 39 26 238
Inspektor Danuta Dolega 91 39 26 242
Inspektor Adam Aniuksztys 91 39 26 242
z-ca kierownika OŚ Joanna Krępa 91 39 26 232
Inspektor Artur Bajerski 91 39 26 239
Inspektor Krzysztof Zwoliński 91 39 26 239
     
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (GNGR)
Kierownik Ewa Jakubcewicz 91 39 26 226
Z-ca kierownika Karol Brzeczek 91 39 26 225
podinspektor Beata Wojewoda 91 39 26 225
podinspektor Edyta Dobrowolska 91 39 26 225
podinspektor Krystyna Bakalarczyk 91 39 26 227
podinspektor Małgorzata Cichocka 91 39 26 227
     
Referat Edukacji
Kierownik Ewa Sędłak-Błaszczyk 91 39 25 464
podinspektor Barbara Sroka 91 39 26 245
specjalista Monika Tandecka 91 39 20 315
                         
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
z-ca kierownika Mariola Tyrcha 91 39 26 230
referent Karolina Pieczywek 91 39 26 230