roc kompiel
BEZPIECZEŃSTWO OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA OBSZARACH WODNYCH

WAŻNE INFORMACJE !!!

TELEFONY ALARMOWE
112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
999 – Pogotowie
998 – Straż Pożarna
997 – Policja

Zasady bezpiecznej kąpieli
Zanim wejdziesz do wody:

 • wybierz bezpieczne miejsce, najlepiej strzeżone - nie wolno pływać na szlakach wodnych i  w pobliżu urządzeń hydrotechnicznych
 • sprawdź, czy w pobliżu są osoby, które w razie problemów mogą pomóc lub zawiadomić  ratowników
 • w wodzie zanurzaj się stopniowo, nie skacz do wody prosto z plaży - różnice temperatur    między nagrzanym ciałem a wodą mogą być znaczne, w wyniku szoku termicznego może     ustać akcja serca
 • nie skacz do wody jeśli nie sprawdziłeś wcześniej dna, nawet jeśli robiłeś to dawniej, od tamtej pory na dnie mogły znaleźć się niebezpieczne przedmioty
 • nigdy nie kąp się pod wpływem alkoholu
 • nie pozwalaj dzieciom, szczególnie młodszym niż 7 lat, na samodzielne kąpiele; dzieci łatwiej    ulegają panice, mają również mniej siły i doświadczenia, by walczyć np. z silnym nurtem


Jakie niebezpieczeństwa zagrażają podczas kąpieli i jak sobie z nimi radzić?

 • zachłyśniecie się wodą - należy utrzymywać głowę nad wodą i przetrzymać pierwszy      odruch kaszlu, potem można kasłać pod wodą kontrolując oddychanie
 • zmęczenie - jeśli podczas długiego pływania zaczniesz odczuwać zmęczenie najlepiej      położyć się na plecach i spokojnie oddychać
 • skurcz mięśnia - najlepiej obrać wygodną pozycję i spróbować rozciągnąć mięsień
 • wodorosty - możesz się w nie zaplątać, zaś ich śliska, niemiła w dotyku powierzchnia, może wywoływać twoje gwałtowne ruchy, należy płynąć jak najbardziej płasko po powierzchni      ruchami kraula
 • wyziębienie organizmu - w wodzie następuje o wiele szybciej niż na lądzie, towarzyszą      mu zaburzenia świadomości i senność, w celu rozgrzania nie należy jednak wykonywać      szybkich ruchów, gdyż w ten sposób traci się tylko energię, lepiej skulić się i oczekiwać na      pomoc
 • silny nurt - jeśli porwie nas nurt niebezpieczne są przeszkody, w które możemy uderzyć,      aby się przed tym uchronić najlepiej trzymać ręce przed sobą i starać się płynąć bliżej      wypukłego brzegu, gdzie nurt jest wolniejszy a woda płytsza

Udzielanie pomocy tonącemu

Jeśli istnieje taka możliwość należy zawiadomić odpowiednie służby (np. WOPR, pogotowie). Jeśli próbujesz udzielać sam pomocy tonącemu, nie podpływaj do niego bez asekuracji. Tonący może być w szoku i stanowić zagrożenie i dla twojego bezpieczeństwa. Najlepiej podawać mu jakiś przedmiot (gumowa piłka, materac, kij, w ostateczności nawet ubranie).

Po wyciągnięciu tonącego na brzeg należy:

 • sprawdzić, czy jest przytomny, jeśli tak, starać się go ogrzać podając ciepłe płyny i okrywając go jeśli jest nieprzytomny sprawdzić, czy oddycha
 • jeśli oddycha, ułożyć w pozycji bocznej ustalonej
 • jeśli nie oddycha, sprawdzić i - jeśli jest potrzeba - oczyścić jamę ustną
 • odchylić głowę poszkodowanego do tyłu i wykonywać oddychanie metodą usta-usta; rozpocząć sztuczne oddychanie połączone z masażem serca (rozpoczynamy od 30 uciśnięć klatki piersiowej, a następnie 2 wdechy).

Czynności ratownicze należy wykonywać aż do przybycia lekarza.

Życzmy wszystkim, by nie musieli nigdy w praktyce stosować tych porad. 

Uwaga sinice !!!

Sinice to spokrewnione z bakteriami jedno- lub wielokomórkowymi organizmy samożywne. Do niedawna uważane były za glony. Zawierają chlorofil, a także inne barwniki, które nadają im charakterystyczny sinoniebieski kolor. Toksyny przez nie wydzielane są tak silne, że wody,
 w której zakwitły, nie powinny pić nawet zwierzęta, gdyż grozi to zaburzeniami układu pokarmowego.

Nie należy się też kapać w wodach, które są mętne, mają zmienioną barwę i wydzielają nieprzyjemny zapach. Dotyczy to zarówno wody morskiej, jak i zbiorników słodkowodnych. Nie należy wchodzić do wody, kiedy na brzegu gromadzi się piana, a sama woda wygląda jak mętna zupa szczawiowa. Efekty takich kąpieli mogą być różne: podrażnienia skóry, często zwane "pokrzywką", bąble i inne nieprzyjemne uczulenia.

Niestety, intensywny wykwit sinic może nam grozić przez całe wakacje, ponieważ woda w lecie staje się jeszcze cieplejsza, co znacznie sprzyja ich intensywnemu rozwojowi. Masowemu zakwitowi sinic sprzyjają również zawierające azot i fosfor nawozy sztuczne i różnego rodzaju odpadki z gospodarstw rolnych. Groźne są także odpady miejskie i detergenty. Kiedy przyroda nie jest w stanie poradzić sobie z przetworzeniem tak dużej ilości sinic, wyrzucane są one na brzeg lub opadają na dno.

Martwe sinice są bardzo dobrym środowiskiem do rozwoju dla wielu chorobotwórczych bakterii. Kiedy już opadną na dno, tam gdzie jest bardzo mało tlenu, rozpoczynają się procesy gnilne, wydziela się trujący siarkowodór, co w rezultacie uniemożliwia wegetację wszystkich organizmów w zbiorniku wodnym. W takim właśnie środowisku zaczynają się rozwijać grożące zatruciem bakterie fekalne.

Tak więc, kiedy na miejskiej plaży, w porcie czy jakimkolwiek innym miejscu znajdziecie Państwo zakaz kąpieli z powodu zatrucia wody sinicami, prosimy te ostrzeżenia potraktować poważnie.

W przypadku wątpliwości każdy Ratownik  udzieli Państwu dodatkowych informacji.