Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie - BIP

  1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 23 października 2017 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 9:00.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160 zł (sto sześćdziesiąt  złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży najpóźniej do dnia 20 października 2017

Wizyta delegacji z miasta partnerskiego z Heide w Nowogardzie

Wizyta delegacji z miasta partnerskiego z Heide w Nowogardzie
W dniach 29 kwietnia-01 maja br. na zaproszenie Roberta Czapli – burmistrza Nowogardu oraz Antoniego Bielidy - przewodniczącego Rady Miejskiej przebywała w naszym mieście 6-osobowa delegacja z miasta partnerskiego z Heide w Niemczech. Goście uczestniczyli w poszczególnych punktach programu „Majówki” oraz wraz z drugą delegacją ze Stowarzyszenia „Naugarder Kreis e.V.” z ulicy Nowogardzkiej z Berlina  w uroczystości wręczenia honorowych wyróżnień „Laur Cisowy”. Ważnym punktem wizyty było wzajemne przekazanie książek i podręczników. Burmistrz Nowogardu przekazał zebrane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowogardzie, książki w języku polskim do nowo utworzonego działu językowego w bibliotece w Heide natomiast pani Telse Schirk, zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Heide, podarowała  naszej bibliotece szereg pozycji książkowych w języku niemieckim. Od października br. w Heide rozpocznie się kurs języka polskiego dla dzieci i dorosłych mieszkańców gminy Heide organizowany przez szkołę językową Volkshochschule. Organizatorzy kursu i nowo zorganizowanego działu w bibliotece zgłosili jeszcze zapotrzebowanie na nasze książki.

Czytaj więcej: Wizyta delegacji z miasta partnerskiego z Heide w Nowogardzie

Nowogardzkie książki dla miasta partnerskiego w Heide w Niemczech

Zwracamy się z serdeczną prośbą do mieszkańców miasta i gminy Nowogard, którzy posiadają w swoich zbiorach książki w języku polskim, przede wszystkich książeczki dla dzieci oraz powieści dla dorosłych (zwłaszcza kryminalne) i chcieliby przekazać je miastu partnerskiemu Heide, o przyniesienie ich do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, do Biura Obsługi Interesanta (BOI), pok. nr 5, Plac Wolności 1, do dnia 25 maja 2011r. (środa) do godz. 15.30.
 
Z miastem Heide współpracujemy od 15 lat. W tym roku w bibliotece Stadtbücherei Heide utworzony jest nowy dział języka polskiego. Od października br. rozpocznie się kurs języka polskiego dla dzieci i dorosłych z miasta Heide, organizowany przez szkołę językową Volkshochschule. Organizatorzy przedsięwzięć zwrócili się do nas, miasta partnerskiego, z prośbą o pomoc w zebraniu książek, które pomogą w nauczaniu języka polskiego. W zamian za to władze Heide przekazały nam kilkadziesiąt pozycji książek w języku niemieckim w czasie ich pobytu w dniach 29 kwietnia – 01 maja br.
 
Wszelkich informacji udziela: Krystyna Dwornik, Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy, tel. 91 39 26 233.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Z wizytą w Heide

W dniach 19-20 stycznia br., na zaproszenie Burmistrza Heide Ulfa Stecher, delegacja w składzie: Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida oraz wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Laskowski uczestniczyli w uroczystościach miejskich miasta partnerskiego Heide.
Podczas tej wizyty delegacja z Nowogardu spotkała się przedstawicielami władz miasta, Rady Miejskiej oraz zapoznała się z funkcjonowaniem gminy. Burmistrz osbiście wraz z honorowym obywatelem Heide Heinrichem Schultz pokazali miasto, tereny handlowe, inwestycyjne i przemysłowe. W trakcie rozmów wymieniono się informacjami na temat funkcjonowania gmin w zakresie gospodarki, słuzby zdrowia.

Z wizytą w Heide

Czytaj więcej: Z wizytą w Heide